Monday, December 20, 2004

پروفسور رضا نقشينه درگذشت

پروفسور رضا نقشينه ، استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران و از چهره هاي ماندگار علمي ايران ، ديروز به ديار باقي شتافت. ستون آزاد فقدان اين دانشمند بزرگ را به جامعه علمي و دانشگاهي كشور ، به ويژه جناب آقاي نادر نقشينه ، فرزند ايشان و دانشجوي دوره دكتري كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه تهران تسليت مي گويد
روحش شاد

Comments:
درگذشت تآسف انگيز استاد مسلم پاتولوژي دامپزشکي، مرحوم پروفسور رضا نقشينه را به جامعه دامپزشکي کشور خصوصا همکاران پاتولوژيست دانشگاه هاي سراسر کشور تسليت عرض مي نمايم
بدون ترديد ياد اين استاد فرزانه و تلاش هاي شبانه روزي حضرت ايشان در راه اعتلاي دانش پاتولوژي در ايران، خضوع مثال زدني و گشاده رويي آن فقيد سعيد تا ابد در يادها
ماندگار باقي خواهد ماند
استاد عزيز و يگانه هنوز رفتنت برايمان قابل باور نيست
روحت شاد
 
درگذشت تآسف انگيز استاد مسلم پاتولوژي دامپزشکي، مرحوم پروفسور رضا نقشينه را به جامعه دامپزشکي کشور خصوصا همکاران پاتولوژيست دانشگاه هاي سراسر کشور تسليت عرض مي نمايم
بدون ترديد ياد اين استاد فرزانه و تلاش هاي شبانه روزي حضرت ايشان در راه اعتلاي دانش پاتولوژي در ايران، خضوع مثال زدني و گشاده رويي آن فقيد سعيد تا ابد در يادها
ماندگار باقي خواهد ماند
استاد عزيز و يگانه هنوز رفتنت برايمان قابل باور نيست
روحت شاد
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?